poniedziałek, 14 maja 2012

Do you know your and our country? Poznáš tvoju i našu krajinu?

Next topic - Our countries. We created a short quiz for our Polish partner about Slovakia . This way we learn something about our country too. Now we are waiting for the quiz from our Polish friends. We will look for answers on the Internet. Pripravili sme pre poľských kamarátov krátky kvíz o Slovensku. Teraz čakáme na podobný kvíz od nich. Odpovede pohľadáme na Internete.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz